CERAMIKA

Głównym składnikiem masy dachówki ceramicznej jest glina, która powstaje w wyniku erozji skał zawierających skalenie (np. granit) przez wiatr, wodę i sezonowe zmiany temperatury. Erozja ta miała miejsce w epoce trzeciorzędu miliony lat temu.

Glina składa się z drobnoziarnistych minerałów, przy czym minerały ilaste (krzemiany warstwowe) nadają jej właściwości plastyczne.

Ze względu na specjalne wymagania dotyczące procesu produkcji ceramiki i samych produktów, z gliną (50-70%) należy zmieszać inne surowce, takie jak skalenie (15-25%), szamot (10-20%) i kaolin (0-10%).

Przetwarzanie polega na jednorodnym mieszaniu wszystkich składników. Powstała masa jest dalej przetwarzana w ramach procesu produkcji ceramiki.

Podczas formowania płytek istnieją zasadniczo dwie metody: z jednej strony stosuje się prasowanie na sucho, a z drugiej – wytłaczanie. Podczas procesu formowania przygotowana masa, w postaci granulatu lub uplastycznionej, jest wtłaczana do formy pod bardzo wysokim ciśnieniem.