KOMPOZYT ALUMINIOWY

BUDZIRKA POLSKA pracuje nad tym, aby w najbliższej przyszłości polscy architekci mogli pracować z tym materiałem